Biuro
Rachunkowo-Ubezpieczeniowe
Andrzej Dziurman


biuro@ksiegowosc-ubezpieczenia.pl

Nasze biuro rachunkowo-ubezpieczeniowe jest znanym, profesjonalnym i dynamicznie rozwijającym się biurem obsługi małych i średnich firm. Działamy z licencją ministra finansów począwszy od marca 1999 r. Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi na rzecz innych przedsiębiorstw w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg, rozliczania ubezpieczeń społecznych, prowadzenia i zarządzania kadrami, doradztwa podatkowego, prawnego – gospodarczego, doradztwa inwestycyjnego, projektowania inwestycyjnego, zawierania ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych i osobowych, kojarzenia klientów oraz obsługi BHP.   Pracujemy z powodzeniem już ponad 15 lat w oparciu o najnowsze środki techniki, korzystając ze sprzętu informatycznego i przekazu internetowego oraz sprawdzonych oprogramowań i sprawnych procedur.

Biuro księgowe posiada obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej na wykonywane usługi rachunkowe.

Współpracujemy z ekspertami, specjalistami z dziedziny ekonomii, finansów, ubezpieczeń, prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego i bankowego.

Nasza działalność to życzliwa, konkretna i zorientowana pomoc w problemach, z którymi spotykają się właściciele małych firm.

Naszą dewizą jest jakość obsługi, która daje gwarancję sukcesu i powodzenia nie tylko nam, ale przede wszystkim obsługiwanym przez nas klientom.

 


 

Działalność biura rachunkowego wynika z potrzeby praktyki gospodarczej na wolnym, konkurencyjnym rynku gospodarczym. Działając w konkurencyjnym otoczeniu, małe przedsiębiorstwa, stanowiące znaczny udział w strukturze przedsiębiorstw zgłaszają zapotrzebowanie na usługi księgowe, usługi rachunkowe, prowadzenie kadr, ubezpieczenia oraz usługi bhp i kredyty.

Małe przedsiębiorstwa ze względu na fakt osiągania niewielkich zysków skali, przy jednoczesnym ograniczonym zasobie środków finansowych zmuszone są do powzięcia różnych możliwych przedsięwzięć oszczędnościowych, wynikających z ekonomiczno-organizacyjnych uwarunkowań.
Dlatego też, koszty pracy samodzielnego księgowego, obejmujące nie tylko wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia w postaci ubezpieczeń społecznych, płatnych urlopów itp. ale również i nakłady na zorganizowanie stanowiska pracy, jego wyposażenie w środki pracy oraz jego nieustanną modernizację ponoszone przez małą firmę są istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na usługi księgowe, rachunkowe biura wśród małych i średnich firm.
Mały przedsiębiorca jako zawodowy organizator-profesjonalista ponosząc całe ryzyko i odpowiedzialność zaangażowania w prowadzenie działalności, odpowiadając całym swoim majątkiem, ukierunkowany głównie na pozyskiwanie przychodów dla osiągania zysku, wcześniej czy później zgłosi wymaganie powierzenia pochłaniających cenny czas spraw prawnych, rachunkowo-podatkowych, ubezpieczeń oraz obsługi bhp profesjonalnej jednostce prowadzącej kompleksowo obsługę biurową firmy.

Rozwijający się coraz wyższy stopień skomplikowania obecnego systemu podatkowego, a wywołany rozwojem gospodarczym w ogóle, skalą i różnorodnością procesów i zdarzeń gospodarczych, złożonością stosunków ekonomicznych, różnorodnością form, rodzajów i zakresów działalności, spowodował konieczność poszukania, niewymagającego wysokich nakładów sposobu obsługi rachunkowo-podatkowej i innej pomocniczej przedsiębiorstwa, serwowanej przez profesjonalne w tej dziedzinie biuro świadczące kompleksowo usługi księgowe, rachunkowe, ubezpieczenia społeczne i majątkowe, obsługę kadr oraz obsługę bhp.
W wyniku podlegających nieustannej fluktuacji regulacji w dziedzinie prawa gospodarczego, rachunkowego i podatkowego, trudno jest przedsiębiorcom w swoich działaniach opierać się na jakichkolwiek stałych przepisach kształtujących wysokość podatku co z drugiej strony ogranicza także możliwości decyzyjne w kwestii podejmowania w czasie najkorzystniejszych przedsięwzięć gospodarczych dla unikania i optymalizowania wielkości opodatkowania w sposób prawnie dozwolony.

Nie bez znaczenia na decyzję korzystania z naszego biura księgowego pozostaje także fakt samodzielnego, często zespołowego rozwiązywania problemów, konsultacji i dokonywania interpretacji przepisów podatkowych przez biuro oraz przeniesienia w ten sposób części odpowiedzialności i ryzyka na wypadek problemów z organami skarbowymi zabezpieczonych odpowiednim ubezpieczeniem.

Nasze biuro księgowe stanowiąc szerokie i kompleksowe zaplecze usługowe dla obsługiwanych firm poprzez przejmowanie obowiązków wynikających z prowadzenia wymienionych usług wykonuje także funkcję informacyjną, kontrolną i analityczną na potrzeby zarządzania firmami przez swoich klientów.

Biuro Księgowe - Andrzej Dziurmanpapierysukces