Biuro
Rachunkowo-Ubezpieczeniowe
Andrzej Dziurman


biuro@ksiegowosc-ubezpieczenia.pl

Gwarantujemy usługi księgowe na najwyższym poziomie:

 • rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych
 • solidne prowadzenie ewidencji podatkowych, ryczałtowych i innych
 • sumienne prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, płac i kadr oraz bieżących zmian w tym zakresie
 • prawidłowe sporządzanie i terminowe przekazywanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej do ZUS, Urzędu Skarbowego ( DRA, PIT, CIT )
 • dokonywanie rozliczeń składkowych, podatkowych, zasiłkowych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych rozliczeń z dziedziny działalności gospodarczej
 • wyręczanie Płatników i Podatników w kontaktach z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym, a szczególnie dotyczących składanych sprawozdań i dokumentów
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, urzędami i ZUS-em
 • systematyczne informowanie o bieżących zmianach związanych z problematyką ubezpieczeń, rachunkowości i podatków
 • udzielanie instruktażu, porad z dziedziny ubezpieczeń, biznesu, inwestycji, kredytów i rynku

Od Ciebie nam wystarczy:

 • przekazać kopie dokumentów rejestracyjnych oraz zgłoszeniowych dotyczących otwarcia działalności w celu założenia bazy danych płatnika, podatnika i przedsiębiorcy
 • udzielić zgody na korzystanie z baz danych wyłącznie dla celów związanych z prowadzeniem ksiąg, rozrachunkami i płatnościami przy zachowaniu postanowień ustawy o ochronie danych osobowych
 • dostarczać miesięcznie dokumenty księgowe
 • dostarczać miesięcznie informacje i dane o stanie zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń pracowników i ich obecności
 • aktualizować dane o firmie i przekazywać informacje o istotnych zdarzeniach gospodarczych oraz wszelką korespondencję otrzymaną z ZUS-u i Urzędu Skarbowego
 • podpisać umowę, złożyć zlecenie, przekazać pisemne upoważnienie oraz pełnomocnictwo działania

 


 

Działalność biura rachunkowego wynika z potrzeby praktyki gospodarczej na wolnym, konkurencyjnym rynku gospodarczym. Działając w konkurencyjnym otoczeniu, małe przedsiębiorstwa, stanowiące znaczny udział w strukturze przedsiębiorstw zgłaszają zapotrzebowanie na usługi księgowe, usługi rachunkowe, prowadzenie kadr, ubezpieczenia oraz usługi bhp i kredyty.

Małe przedsiębiorstwa ze względu na fakt osiągania niewielkich zysków skali, przy jednoczesnym ograniczonym zasobie środków finansowych zmuszone są do powzięcia różnych możliwych przedsięwzięć oszczędnościowych, wynikających z ekonomiczno-organizacyjnych uwarunkowań.
Dlatego też, koszty pracy samodzielnego księgowego, obejmujące nie tylko wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia w postaci ubezpieczeń społecznych, płatnych urlopów itp. ale również i nakłady na zorganizowanie stanowiska pracy, jego wyposażenie w środki pracy oraz jego nieustanną modernizację ponoszone przez małą firmę są istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na usługi księgowe, rachunkowe biura wśród małych i średnich firm.
Mały przedsiębiorca jako zawodowy organizator-profesjonalista ponosząc całe ryzyko i odpowiedzialność zaangażowania w prowadzenie działalności, odpowiadając całym swoim majątkiem, ukierunkowany głównie na pozyskiwanie przychodów dla osiągania zysku, wcześniej czy później zgłosi wymaganie powierzenia pochłaniających cenny czas spraw prawnych, rachunkowo-podatkowych, ubezpieczeń oraz obsługi bhp profesjonalnej jednostce prowadzącej kompleksowo obsługę biurową firmy.

Rozwijający się coraz wyższy stopień skomplikowania obecnego systemu podatkowego, a wywołany rozwojem gospodarczym w ogóle, skalą i różnorodnością procesów i zdarzeń gospodarczych, złożonością stosunków ekonomicznych, różnorodnością form, rodzajów i zakresów działalności, spowodował konieczność poszukania, niewymagającego wysokich nakładów sposobu obsługi rachunkowo-podatkowej i innej pomocniczej przedsiębiorstwa, serwowanej przez profesjonalne w tej dziedzinie biuro świadczące kompleksowo usługi księgowe, rachunkowe, ubezpieczenia społeczne i majątkowe, obsługę kadr oraz obsługę bhp.
W wyniku podlegających nieustannej fluktuacji regulacji w dziedzinie prawa gospodarczego, rachunkowego i podatkowego, trudno jest przedsiębiorcom w swoich działaniach opierać się na jakichkolwiek stałych przepisach kształtujących wysokość podatku co z drugiej strony ogranicza także możliwości decyzyjne w kwestii podejmowania w czasie najkorzystniejszych przedsięwzięć gospodarczych dla unikania i optymalizowania wielkości opodatkowania w sposób prawnie dozwolony.

Nie bez znaczenia na decyzję korzystania z naszego biura księgowego pozostaje także fakt samodzielnego, często zespołowego rozwiązywania problemów, konsultacji i dokonywania interpretacji przepisów podatkowych przez biuro oraz przeniesienia w ten sposób części odpowiedzialności i ryzyka na wypadek problemów z organami skarbowymi zabezpieczonych odpowiednim ubezpieczeniem.

Nasze biuro księgowe stanowiąc szerokie i kompleksowe zaplecze usługowe dla obsługiwanych firm poprzez przejmowanie obowiązków wynikających z prowadzenia wymienionych usług wykonuje także funkcję informacyjną, kontrolną i analityczną na potrzeby zarządzania firmami przez swoich klientów.

biurkoksięga rachunkowaklawiaturaporozumienie