Biuro
Rachunkowo-Ubezpieczeniowe
Andrzej Dziurman


biuro@ksiegowosc-ubezpieczenia.pl

Oferujemy pełen zakres usług BHP:

• Obsługa firm w zakresie zadań służby bhp;

• Szkolenia bhp dla każdej grupy zawodowej;

• Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe);

• Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp;

• Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie stosownej dokumentacji.

Nasza firma proponuje profesjonalne usługi w zakresie:

Szkolenia wstępne:

odbywają się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenia okresowe dla:

  1. Osób będących pracodawcami oraz kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;
  2. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
  3. Pracowników inżynieryjno-techniczni, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
  4. Pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami.
Cechuje nas indywidualne podejście do każdej szkolonej przez nas grupy, uwzględniamy opinie i potrzeby naszych Klientów.

Szkolenia mają formę kursów, seminariów, przeprowadzane są z użyciem filmów, skryptów, prezentacji multimedialnych.

Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Elaboraty oceny ryzyka zawodowego:

wykonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem określenia oceny zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia i życia pracownika.

Opracowania dokumentacji powypadkowej:

obejmuje sporządzenie kompletnej dokumentacji urzędowej dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jaką wykonać musi zespół powypadkowy celem określenia prawa pracownika poszkodowanego do świadczeń z tytułu wypadku i złożenia stosownej dokumentacji do ZUS, GUS i Państwowej Inspekcji Pracy.

 


 

Działalność biura rachunkowego wynika z potrzeby praktyki gospodarczej na wolnym, konkurencyjnym rynku gospodarczym. Działając w konkurencyjnym otoczeniu, małe przedsiębiorstwa, stanowiące znaczny udział w strukturze przedsiębiorstw zgłaszają zapotrzebowanie na usługi księgowe, usługi rachunkowe, prowadzenie kadr, ubezpieczenia oraz usługi bhp i kredyty.

Małe przedsiębiorstwa ze względu na fakt osiągania niewielkich zysków skali, przy jednoczesnym ograniczonym zasobie środków finansowych zmuszone są do powzięcia różnych możliwych przedsięwzięć oszczędnościowych, wynikających z ekonomiczno-organizacyjnych uwarunkowań.
Dlatego też, koszty pracy samodzielnego księgowego, obejmujące nie tylko wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia w postaci ubezpieczeń społecznych, płatnych urlopów itp. ale również i nakłady na zorganizowanie stanowiska pracy, jego wyposażenie w środki pracy oraz jego nieustanną modernizację ponoszone przez małą firmę są istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na usługi księgowe, rachunkowe biura wśród małych i średnich firm.
Mały przedsiębiorca jako zawodowy organizator-profesjonalista ponosząc całe ryzyko i odpowiedzialność zaangażowania w prowadzenie działalności, odpowiadając całym swoim majątkiem, ukierunkowany głównie na pozyskiwanie przychodów dla osiągania zysku, wcześniej czy później zgłosi wymaganie powierzenia pochłaniających cenny czas spraw prawnych, rachunkowo-podatkowych, ubezpieczeń oraz obsługi bhp profesjonalnej jednostce prowadzącej kompleksowo obsługę biurową firmy.

Rozwijający się coraz wyższy stopień skomplikowania obecnego systemu podatkowego, a wywołany rozwojem gospodarczym w ogóle, skalą i różnorodnością procesów i zdarzeń gospodarczych, złożonością stosunków ekonomicznych, różnorodnością form, rodzajów i zakresów działalności, spowodował konieczność poszukania, niewymagającego wysokich nakładów sposobu obsługi rachunkowo-podatkowej i innej pomocniczej przedsiębiorstwa, serwowanej przez profesjonalne w tej dziedzinie biuro świadczące kompleksowo usługi księgowe, rachunkowe, ubezpieczenia społeczne i majątkowe, obsługę kadr oraz obsługę bhp.
W wyniku podlegających nieustannej fluktuacji regulacji w dziedzinie prawa gospodarczego, rachunkowego i podatkowego, trudno jest przedsiębiorcom w swoich działaniach opierać się na jakichkolwiek stałych przepisach kształtujących wysokość podatku co z drugiej strony ogranicza także możliwości decyzyjne w kwestii podejmowania w czasie najkorzystniejszych przedsięwzięć gospodarczych dla unikania i optymalizowania wielkości opodatkowania w sposób prawnie dozwolony.

Nie bez znaczenia na decyzję korzystania z naszego biura księgowego pozostaje także fakt samodzielnego, często zespołowego rozwiązywania problemów, konsultacji i dokonywania interpretacji przepisów podatkowych przez biuro oraz przeniesienia w ten sposób części odpowiedzialności i ryzyka na wypadek problemów z organami skarbowymi zabezpieczonych odpowiednim ubezpieczeniem.

Nasze biuro księgowe stanowiąc szerokie i kompleksowe zaplecze usługowe dla obsługiwanych firm poprzez przejmowanie obowiązków wynikających z prowadzenia wymienionych usług wykonuje także funkcję informacyjną, kontrolną i analityczną na potrzeby zarządzania firmami przez swoich klientów.

BHP szkolenie - pracownik budowlanyszkolenie BHP - obsługa maszynszkolenie BHP - obsługa narzędziszkolenia BHP dla pracowników